ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Polityka | RODO

Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

INTRA-MED Sp. z o.o.
ul. Wojkowicka 23
41-250 Czeladź
woj. śląskie
NIP: 6252478997
REGON: 389687283
KRS: 0000916612

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – możliwy jest pod adresem email: biuro@intra-med.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;

Transport

Dostawa zawsze na czas

Wsparcie 24/7

Jesteśmy do dyspozycji 

Transakcja

100% bezpieczne zakupy

Gwarancja

Gwarantowana jakość

Asortyment medyczny  | Dystrybucja

Translate on your language :)